V akej krajine chceme žiť?

Poľnohospodárska pôda

V súvislosti s problematikou, ktorou sa zaoberáme, je jednou z činností našej spoločnosti spájanie rozdrobenej poľnohospodárskej pôdy do zmysluplných a obhospodarovateľných celkov.

Nákup pôdy

Nákupom poľnohospodárskej pôdy chceme rozšíriť možnosti jej využitia:
  • Podporiť malých a mladých začínajúcich poľnohospodárov, ktorí sa nevedia dostať k pôde, vytvoriť nové pracovné príležitosti a prispievať tak k rozvoju vidieka
  • Vytvárať menšie užívané plochy do 30 ha ako alternatívu oproti súčasným obrovským lánom, a prispieť tak k väčšej rozmanitosti krajiny s pozitívnym dopadom na ekológiu krajiny a celkový územný rozvoj
  • Realizovať alternatívne projekty využitia poľnohospodárskej pôdy nižšej bonity, napr. pestovaním rýchlorastúcich drevín