Lesné pozemky

Lesné hospodárstvo je prioritnou činnosťou našej spoločnosti, ktorej sa úspešne venujeme už vyše 15 rokov . Zabezpečujeme zodpovedné, profesionálne a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Pokiaľ ste vlastníkom lesných pozemkov, na ktorých nehospodárite sami, máte v podstate dve možnosti – nájom alebo predaj.

Pripravíme Vám kalkuláciu oboch možností a vyhodnotíme efektívnosť jednotlivých variant.

Nákup lesných pozemkov

Hlavné faktory ovplyvňujúce cenu lesných pozemkov sú výmera, rozdrobenosť vlastníctva, vek, drevinové zloženie, taxačné údaje z programu starostlivosti o les, spôsob doterajšieho hospodárenia, sprístupnenosť lesnými cestami, lokalizácia pozemku atď…

Cenu lesného pozemku vám stanovíme na základe podrobnej analýzy uvedených údajov a vykonaní vonkajšej obhliadky.

Kompletný právny servis a všetky náklady spojené s odkúpením pôdy hradí naša spoločnosť.

Prenájom lesných pozemkov

Pri prenájme lesných pozemkov platia špecifické nové ustanovenia zakotvené v zákone o lesoch.

Ideálny čas na rozhodovanie o prenájme je pred ukončením platnosti Programu starostlivosti o les, ktorý sa vyhotovuje na 10 rokov.

Na základe parametrov z Programu starostlivosti o les Vám pripravíme ponuku na prenájom lesných pozemkov.