Rozumné hospodárenie

100 ročný  Príbeh pôdy  (ne)jednej rodiny

Vzorový príklad generačného delenia pôdy

Pradedkova pôda

Dedko
zo 6 detí

Otec
zo 4 detí

Ja
z 3 detí

Moje dieťa
z 2 detí

Pôda, ktorá kedysi patrila jednej osobe a živila celú rodinu sa postupne drobila na čoraz menšie časti. Dnešný vlastník má zlomok pôvodnej výmery a je iba jedným zo spoluvlastníkov. Jeho možnosti sú výrazne obmedzené a úžitok sa stráca. Odborníci už bijú na poplach!
Zistiť viac informácií

Ponúkame možnosť efektívneho zhodnotenia vašej pôdy a pozemkov.

Lesné

pozemky

Ak ste vlastníkom lesných pozemkov, kliknite sem

Poľnohospodárska

pôda

Ak ste vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, kliknite sem

Podiel

v urbariáte

Ak máte podiel v urbariáte, kliknite sem

Neznámy

vlastník

Ak chcete objaviť zabudnuté dedičstvo, kliknite sem.

Naša spoločnosť

TOPFOREST SLOVAKIA s.r.o.

sa venuje problematike efektívneho zhodnocovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy na území Slovenskej republiky pri dodržaní princípov jej trvalo udržateľného obhospodarovania.

Snažíme sa eliminovať dôsledky rozdrobeného vlastníctva pôdy, ktoré majú negatívny vplyv na našu spoločnosť, poľnohospodársku a lesnú výrobu i celkový vzhľad krajiny.

Spájaním rozdrobenej pôdy vytvárame celky, na ktorých je možné rozumné hospodárenie. Za týmto účelom realizujeme nákup lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy ako aj prenájom lesných pozemkov.

Vzhľadom k tomu, že pri našej práci dlhé roky narážame na problém nevysporiadaného vlastníctva, rozšírili sme v tomto roku naše služby aj o vysporiadavanie pôdy neznámych vlastníkov, ktorú dnes spravuje štát.

Za veľmi dôležité považujeme zvyšovať povedomie ľudí v problematike vlastníctva lesnej a poľnohospodárskej pôdy v podmienkach Slovenska, pomôcť vlastníkovi zorientovať sa v tom čo má, v tom čo môže mať a čo s tým všetkým môže urobiť, aby výsledný efekt pre neho bol čo najlepší.